எங்கள் குலதெய்வம் அப்பச்சி

அம்பாள் அப்பச்சி கோவில், அகரபட்டி, புதுக்கோட்டை!!!அம்பாள் அப்பச்சி உங்களுக்கு அருள் புரியட்டும்!!!!.

ஞாயிறு, 3 ஜனவரி, 2010

உலக நியதியாகும்

:: எது நடந்ததோ, அது நன்றாகவே நடந்தது.

:: எது நடக்கிறதோ, அது நன்றாகவே நடக்கிறது.

:: எது நடக்க இருக்கிறதோ, அதுவும் நன்றாகவே நடக்கும்.

:: உன்னுடையதை எதை இழந்தாய் எதற்காக நீ அழுகிறாய்?

:: எதை நீ கொண்டு வந்தாய் ? அதை நீ இழப்பதற்கு.

:: எதை நீ படைத்திருக்கிறாய், அது வீணாகுவதற்கு.

:: எதை நீ எடுத்துக் கொண்டாயோ, அது இங்கிருந்தே எடுக்கப்பட்டது.

:: எதை கொடுத்தாயோ, அது இங்கேயே கொடுக்கப்பட்டது.

:: எது இன்று உன்னுடையதோ, அது நாளை மற்றொவருடையதாகிறது.

:: மற்றொரு நாள் அது வேறொருவருடைதாகும்.

:: இந்த மாற்றம் உலக நியதியாகும்

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக